Про журнал

Збірник наукових праць Державного універститету інфраструктури та технологій серія "Транспортні системи та технології"

Наукове видання, що рецензується

Рік заснування: 1998

     

ISSN 2617-9059 (Online)ISSN 2617-9040 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23070-12910 ПР від 27.12.2017

Фахова реєстрація у ДАК України: наказ МОН України від  04.04.18 №326 (додаток 8)

Збірник відповідає категорії "Б" Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28.12.2019 №1643)

Профіль DOAJ  Профіль Google Scholar   Профіль IndexCopernicus  Профіль OpenAIRE

Журнал підтримує електронну резервну копію та збереження доступу до змісту журналу (зберігається та розповсюджується вміст журналу в бібліотеках-учасниках через CLOCKSS)

 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська,  англійська

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій

Головний редактор: Горобченко Олександр Миколайович, д.т.н., професор кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць ДУІТ