Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій

серія «Транспортні системи та технології»

 Журнал є виданням, що рецензується, та підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. 

 Тематика публікацій: висвітлення питань наукових досліджень з питань транспортної інфраструктури та рухомого складу, технології та організації транспортних процесів, інформаційних та комп’ютерних технологій на транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, екологічної безпеки на транспорті.

      Спеціальності:

      122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології;

      141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

      174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

      273 - Залізничний транспорт;

      275 - Транспортні технології (за видами).

Рік заснування: 1998

ISSN 2617-9059 (Online)ISSN 2617-9040 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23070-12910 ПР від 27.12.2017

Фахова реєстрація у ДАК України: наказ МОН України від  04.04.18 №326 (додаток 8)

Збірник відповідає категорії "Б" Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28.12.2019 №1643)

Профіль DOAJ  Профіль Google Scholar   Профіль IndexCopernicus  Профіль OpenAIRE

 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська,  англійська

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій

Головний редактор: Горобченко Олександр Миколайович, д.т.н., професор кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць ДУІТ