03049, Україна, г. Київ, ул. Івана Огиєнка, 19, к. 401a
03049, Ukraine, Kyiv, st. Ivana Ogienko, 19, room 401a

Основна контактна особа

Горобченко Олександр Миколайович
Державний університет інфраструктури та технологій

Супровід та підтримка

Саяпіна Інна Олександрівна
Телефон +38-044-591-51-27