Редакційний штат

Редакційна колегія збірника наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій серія «Транспортні системи і технології»:

О.М. Горобченко, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Електромеханіка та рухомий склад залізниць» (головний редактор);

Н.С. Брайковська, кандидат технічних наук, професор, ректор ДУІТ (заступник головного редактора);

В.М. Твердомед, кандидат технічних наук, доцент, директор Київського інституту залізничного транспорту ДУІТ (заступник головного редактора);

О.В. Фомін, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» (заступник головного редактора);

Ю. П. Дудник, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи;

Е.І. Даніленко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство», академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України;

О.І. Стасюк, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту», член-кореспондент Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

В.К. Мироненко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць», академік ТАУ, академік Міжнародної академії життєдіяльності;

В.П. Ткаченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Електромеханіка та рухомий склад залізниць»;

Л.І. Тимченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Системи штучного інтелекту та телекомунікаційні технології»;

В.М. Самсонкін, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Управління процесами перевезень»;

С.Ю. Сапронова, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

М.Б. Кельріх, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

В.М. Іщенко, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри «Вагони та вагонне господарство»;

В.В. Косарчук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теоретична та прикладна механіка»;

О.Г. Стрелко, доктор історичних наук, професор, декан факультету «Управління на залізничному транспорті»;

О.А. Герцій, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту»;

В.І. Мацюк, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Торговельне підприємництво та логістика» Київского національного торговельно-економічного університету;

С.А. Ісаєнко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов;

О.Я. Пилипчук, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності»;

І. В. Грицук, доктор технічних наук, професор,  професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія
О.М. Шикула, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерні науки» Державного університету телекомунікацій;

Б. Г. Любарский, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Електричний транспорт і тепловозобудування» НТУ «Харківський політехнічний інститут»;

А.П. Фалендиш, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Транспортні технології підприємств» Приазовського державного технічного університету;

А.В. Прохорченко, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Управління експлуатаційною роботою» Українського державного університету залізничного транспорту;

В.Г. Пузир, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу» Українського державного університету залізничного транспорту;

В. О. Каращук, кандидат технічних наук, доцент кафедри рухомого складу транспортних систем, «Приазовський державний технічний університет»;

М. Менг (M. Meng), PhD, машинобудування, інженерія, обчислювальна техніка та математика, Плімутський Університет, (Великобританія); 

С. Мечніковкий (S. Miecznikowski), Dr. hab., Prof.,  кафедра ринку транспортних послуг, Гданський університет, (Польща);

С. Андонова (S. Andonova), Prof. Eng., Dr. Eng., завідувач кафедри «Машинобудівна техніка і технології», Південно-Західний університет "Неофіт Рилскі" (Болгарія);

Ю. Герліці (J. Gerlici), Prof., Dr. Ing., завідувач кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка);

В. Хаусер (V. Hauser), Ing., PhD, науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка)

Я. Діжо (J. Dižo), Ing., PhD, доцент кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин Жилінського університету (Словацька Республіка);

Р. Кершис (R. Keršys), PhD, Assoc. Prof., кафедра транспортної інженерії, Каунаський технологічний університет (Литва);

В. Пиштек (Václav Píštěk) Prof., Dr. Sc. Techn., Brno University of Technology, Technická, Brno (Чехія);

П. Кучера (Pavel Kučera) Assoc. Prof., PhD, Brno University of Technology, Technická, Brno (Чехія);

Г.М. Голуб, кандидат технічних наук, доцент  кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології транспорту» (технічний секретар);

С. О. Гулак, кандидат технічних наук, доцент,  доцент  кафедри «Електромеханіка та рухомий склад залізниць» (технічний секретар)

І.О. Саяпіна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Системи штучного інтелекту та телекомунікаційні технології» (технічний секретар).