Цілі та напрямки

Цілі журналу:

- сприяння розвитку сучасної науки у напрямку експлуатації і підвищення безпеки транспорту
- представлення нових концепцій, теорій, підходів, моделей, методів, технологій, що забезпечують розвиток світового транспорту
- популяризація результатів сучасних досліджень світових вчених в галузі транспорту
- сприяння активному впровадженню нових соціально значущих наукових результатів в усі сфери функціонування транспортної інфраструктури держави
- залучення молодих науковців до досліджень в галузі безпеки та ефективності функціонування засобів транспорту та транспортних мереж світу.

Основні напрями публікацій

включають висвітлення наукових досліджень з питань розвитку транспортної інфраструктури та рухомого складу, експлуатації засобів транспорту, підвищення безпеки руху, технології та організації транспортних процесів, інформаційних та комп’ютерних технологій на транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, екологічної безпеки на транспорті.

Спеціальності:

      141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

      174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

      273 - Залізничний транспорт;

      275 - Транспортні технології (за видами).