АНАЛІЗ ГРАФІЧНИХ ФОРМАТІВ ТА АЛГОРИТМІВ КОДУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

  • M. Botvin
  • O. Gersiy
Ключові слова: графічні формати, алгоритми кодування цифрових зображень, інформаційна ємність

Анотація

У статті проведено аналіз основних графічних форматів файлів, а також алгоритмів кодування цифрових зображень, які дозволяють зменшити їх інформаційний об’єм з метою збільшення швидкості передачі даних по цифрових каналах зв’язку, а також дозволять зберігати більшу кількість файлів на запам’ятовуючих пристроях.

Посилання

1. Common values of digital image parameters. [Electronic resource]. – Mode of access: https://nptel.ac.in/courses/117104069/chapter_1/1_1b.html
2. Kasban H., Mohsen A.M. (2017). Performance Improvement of Digital Image Transmission over Mobile WiMAX Networks. Wireless Personal Communications, Volume 94, Issue 3, 1087–1103.
3. Yvette E. Gelogo and Tai-hoon Kim (2014). Compressed Images Transmission Issues and Solutions. International Journal of Computer Graphics, Vol.5, No.1, 1-8.
4. Run-Length Encoding (RLE). [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.fileformat.info/mirror/egff/ch09_03.htm
5. LZW compression. [Electronic resource]. – Mode of access: https://whatis.techtarget.com/definition/LZW-compression.
6. Huffman Coding. [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.geeksforgeeks.org/huffman-coding-greedy-algo-3/
7. Huffman algorithm with fixed table CCITT Group 3. [Electronic resource]. – Mode of access: http://fileformats.archiveteam.org/wiki/CCITT_Group_3.
8. JBIG algorithm. [Electronic resource]. – Mode of access: https://jpeg.org/jbig/
9. JPEG-LS format. [Electronic resource]. – Mode of access: https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG-LS.
10. JPEG algorithm. [Electronic resource]. – Mode of access: https://jpeg.org/jpeg/.

Література:

1. Загальні значення параметрів цифрового зображення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nptel.ac.in/courses/117104069/chapter_1/1_1b.html
2. Kasban H., Mohsen A.M. Performance Improvement of Digital Image Transmission over Mobile WiMAX Networks // Wireless Personal Communications. – 2017., Volume 94, Issue 3, pp. 1087–1103.
3. Yvette E. Gelogo and Tai-hoon Kim. Compressed Images Transmission Issues and Solutions // International Journal of Computer Graphics. – 2014. – Vol.5, No.1 – pp.1-8.
4. Алгоритм групового кодування RLE. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fileformat.info/mirror/egff/ch09_03.htm
5.Метод LZW. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://whatis.techtarget.com/definition/LZW-compression.
6. Алгоритм Хаффмана. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/ huffman-coding-greedy-algo-3/
7. Алгоритм Хаффмана з фіксованою таблицею CCITT-3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fileformats.archiveteam.org/wiki/CCITT_Group_3.
8. Алгоритм JBIG. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jpeg.org/jbig/
9. Формат JPEG-LS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG-LS.
10. Алгоритм JPEG. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jpeg.org/jpeg/

Опубліковано
2018-12-23
Розділ
Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##