Дослідження впливу процесів виробництва агломерату на показники роботи залізничного транспорту

  • S. Turpak
  • Y. Zavalna
  • S. Gritcay
Ключові слова: агломераційна машина, планування, спостереження, експоненціальний розподіл, теорія масового обслуговування, інтенсивність потоку, ремонт

Анотація

Виконані дослідження впливу процесів виробництва агломерату на показники роботи залізничного транспорту. Встановлені особливості організації технологічних перевезень продукції агломераційного цеху. Поставлена задача розробки методології врахування фактору планових та непланових ремонтів агломераційних машин у плануванні витрат на перевезення гарячого агломерату.

Посилання

Бабушкін, Г. Ф., Турпак С. М., Грицай С. В. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2011. Вип. 12 (1). С. 19–22.

Турпак, С. М., Грицай С. В., Віговська О. О. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах. Східно-Європейський журнал передових технологій, 2011. Вип. 5 (3). С. 31–33.

Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату / С. М. Турпак та ін. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. Вип. 6 (1). С. 150–154.

Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва / Г. Ф. Бабушкін та ін. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2012. Вип. 1. С. 144–146.

Турпак, С. М., Величко О. О., Грицай С. В. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2014. Вип. 4 (1). С. 27–31.

Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / S. Gritcay and others. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. No. 3 (85). P. 33–39.

Воропай, В. С. Анализ транспортно-технологического цикла перевозки агломерата. Наука та виробництво: зб. наукових праць ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 17. С. 82–88.

Понкрашов Р. И., Пчелинцева И. Н. Организационная структура логистического управления торговім предприятием. Весник Саратовского гос.тех.университета, 2006. Вып. 1. Т. 4. С. 156–160.

Єгупов Ю. А. Система планів сучасного промислового підприємства. Економіст, 2017. Вип. 5. – С. 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ2017512.

Гржибовский А. М., Иванов С. В., Горбатова М. А. Однофакторный линейный регрессионный анализ с использованием программного обеспечения Statistica и SРSS. Наука и здравоохранение, 2017. Вып. 2. С. 5–33.

Гафарова, Л. М., Завьялова И. Г., Мустафин Н. Н. Об особенностях применения критерия согласия Пирсона χ2 . Экономические и социально-гуманитурные исследования, 2015. Вып. 4 (8). С. 63–67.

Кирпичников А.П., Валеев И.Н. Многоканальные системы массового обслуживания с отказами. Весник Казан. технол. ун-та, 2006. Вып. №4. С. 66–71.

Шулешко А. А. Определение показателей качества многоканальных систем массового обслуживания с использованием методов математического моделирования. Вестник ИрГТУ, 2015. Вып.1. С. 187–189.

Фомін О. В., Гостра А. В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів [Текст] / О.В. Фомін, // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології», 2015. Вип. 26-27. С. 137–147.

Фомін О. В. Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2012. Вип. 1. С. 29–33.

Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Техніка і технології