Плавність ходу швидкісного електропоїзда екр-1 «тарпан» з пневмопідвішуванням кузова при швидкості 200 км/год

Автор(и)

  • O. Safronov
  • P. Khozia
  • Y. Vodianykov
  • S. Stoletov

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-16

Ключові слова:

електропоїзд, ресорне пневмопідвішування, тиск, амплітуда, плавність ходу

Анотація

Для моторвагонного рухомого складу велике значення має показник плавності ходу, за якими оцінюють динамічні якості, виходячи з умов фізіологічного впливу прискорень і частот на організм людини. Крюківським вагонобудівним заводом спільно з вітчизняними та зарубіжними компаніями було створено і виготовлений електропоїзд екр-1 з конструктивної швидкістю 200 км/год. Найважливішою складовою частиною рейкових екіпажів є пристрої демпфірування і гасіння коливань кузова при русі по нерівностях рейкової колії, покликані забезпечувати необхідні динамічні характеристики вагона.

З усього розмаїття технічних пристроїв систем гасіння коливань слід виділити системи пневмопідвішування. Ця система була застосована в візках, що використовуються в електропоїзді екр-1.

Пневматична ресора являє собою гумокордову оболонку, заповнену стисненим повітрям, який надходить з живильної магістралі.

Тиск повітря в пневморесорі визначається положенням важеля регулятора, один кінець якого шарнірно з'єднаний з кузовом вагона, а інший – з рамою візка.

Аналіз амплітуд тисків, що реалізуються в пневморесорі в процесі руху поїзда, свідчить, що на динаміку зміни тисків впливає не тільки динамічний вплив обумовлений нерівностями рейкової колії, а й профіль колії (прямі і криві).

Аналіз результатів показав, що пневморесори володіють високими демпфірувальними властивостями.

Результати аналізу ходових випробувань показали, що коефіцієнти плавності ходу електропоїзда, як в порожньому, так і в завантаженому станах значно нижче нормативних значень. З використанням статистичних методів були отримані коефіцієнти плавності ходу для швидкостей до 200 км/год включно. Вони показали, що при швидкості 200 км/год плавність ходу задовольняє нормативним вимогам.

Посилання

Техническое задание 62.7066.ТЗ. «Электропоезд двухсистемный для межрегионального сообщения со скоростью 160 км/ч». ПАО «КВСЗ». 2010, С. 88.

Приходько, В. И. Оптимальные параметры буксового и центрального подвешивания •пассажирского вагона модели 61-779 на тележках КВЗ-ЦНИИ. Залiзничний транспорт Украiни. 2007. N6. С. 42-48.

Нафиков, Г.-А. М. Н 34 Динамика ЭПС : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург :УрГУПС. 2010. С. 88.

Манашкін Л.А., Мямлін С. В., Приходько В. І. Гасителі коливань і амортизатори ударів рейкових екіпажів (математичні моделі). Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна Д.: 2007. – 196 с

Приходько В.И., Хворост Е. Ф., Лутонин С. В., Шкабров О. А., Коваленко Ю. Н., Пшинько А. Н., Мямлин С. В., Донченко А. В. Создание отечественной пассажирской тележки – весомый вклад отечественных вагоностроителей и отраслевой науки в развитие железных дорог Украины. Вагонный парк № 7. 2011. С. 19-22.

Воронович В. П., Радзиховский А. А., Демин Ю. В. Создание тележек для скоростных пассажирских вагонов отечественного производства. Залізнич. трансп. України. 2002. № 5. С. 12-15.

Мямлин, С. В. Оптимизация параметров рессорного подвешивания рельсовых экипажей. Вiсник Схiдноукраiнсъкого нац. Унiверситету iм . В. Даля и Лугансък, 2003. № 9 (67). С. 79-85.

Жижко, В. В. Совершенствование конструкций систем гашения колебаний рельсовых экипажей. Зб. наук. пр. Вип. № 17. Донецьк: ДонІЗТ, 2008. С. 77-86.;

Мямлин, С. В., Пшинько А. Н. Оптимизация параметров рессорных комплектов тележек пассажирского вагона. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вип. 7. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005. С. 108.

А. Н. Пшинько. Теоретические исследования динамических качеств вагонов отечественного межрегионального двухсистемного электропоезда ЭКр-1 «Тарпан». Вагонный парк № 3-4. 2017. С 120-121.

Мямлин С. В. Оценка динамических показателей головного и промежуточного вагонов межрегионального двухсистемного электропоезда производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Залiзн . трансп. Украiни. 2012. NE 5. С. 48-56.

Водянніков Ю. Я. Определение расхода воздуха из системы пневмоподвешивания при движении пассажирского вагона по рельсовому пути с неровностями. Журнал "Залізничний транспорт України‖ № 2/2011. С 52-54.

Водянников Ю. Я. Определение рас хода воздуха из пневморессор при экстренном торможении пассажирского вагона с пневмоподвешиванием. Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад‖, вип. 6, видавник ДП „УкрНДІВ‖, м. Кременчук 2012, С. 57-63.

Протокол № 1281 від 08 жовтня 2012 р. «приймальних випробувань вагона міжрегіонального двосистемного електропоїзда моделі 62-7066 (ходових динамічних, ходових міцносних, визначення показників вібрації, плавності руху та власної частоти вигинних коливань кузова)». ДП «УкрНДІВ», м. Кременчук 2012. С. 20.

СОУ МПП 45.060-204:2007 «Вагони пасажирські. Плавність руху. Методи визначення». Міністерство промислової політики України. 2007. С. 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-06

Як цитувати

Safronov, O., Khozia, P., Vodianykov, Y., & Stoletov, S. (2019). Плавність ходу швидкісного електропоїзда екр-1 «тарпан» з пневмопідвішуванням кузова при швидкості 200 км/год. Транспортні системи і технології, 1(33), 189–201. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-16

Номер

Розділ

Техніка і технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>