Особливості комп’ютерного моделювання навантаженості контейнера з пружно-в’язкими зв’язками у фітингах при експлуатаційних режимах

  • A. Lovska
Ключові слова: контейнер, моделювання, динамічна навантаженість, прискорення, контейнерні перевезення

Анотація

В статті наведені результати комп‟ютерного моделювання динамічної навантаженості контейнера удосконаленої конструкції, розміщеного на вагоні- платформі при маневровому співударянні. Особливістю конструкції контейнера є наявність у фітингах в‟язких та пружно-в‟язких зв‟язків, що дозволяє забезпечити динамічну навантаженість в межах нормативної. Результати проведених досліджень сприятимуть створенню контейнерів нового покоління з покращеними експлуатаційними показниками та підвищенню ефективності експлуатації контейнерних перевезень.

Посилання

Arkadiusz Rzeczycki. Strength analysis of shipping container floor with gooseneck tunnel under heavy cargo load. Solid State Phenomena. 2016. Vol. 252. P. 81 – 90.

Еремин В., Семенникова Л. Исследование напряженно-деформированного состояния кузов-контейнера с помощью программного комплекса АРМ WinMachine САПР и графика. 2004. №7. С. 23– 28.

Ловська А. О., Мельничук О. М., Фомін О. В. Удосконалення контейнерів-цистерн для перевезення нафтопродуктів шляхом впровадження в їх несучі конструкції круглих труб. Залізничний транспорт України. 2015. №1. С. 40 – 44.

Ловська А. О. Моделювання навантаженості контейнера-цистерни при перевезенні у складі комбінованого поїзда на залізничному поромі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. 2018. Вип. 33. С. 28 – 32.

Ибрагимов Н. Н., Рахимов Р. В., Хаджимухамедова М. А. Разработка конструкции контейнера для перевозки плодоовощной продукции. Молодой ученый. 2015. №21(101). С. 168 – 173.

Равлюк В. Г. Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмових колодок. Збірник наукових праць Державного універерситету інфраструктури та технологій. Серія: Транспортні системи і технології. 2018. № 31. С. 109 – 126.

Ewa Kardas-Cinal. Selected problems in railway vehicle dynamics related to running safety. The archives of transport. 2014. Vol. 31, Issue 3. P. 37 – 45.

Фомін О. В., Гостра А. В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». 2015. Вип. 26-27. С. 137 – 147.

ДСТУ ISO 1496-1:2013. Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробовування. Частина 1. Контейнери загальної призначеності універсальні [Чинний від 2013-11-29]. Київ, 2014. 34 с.

Алямовский А. А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006 – 2007. Инженерный анализ методом конечных элементов: справочник. Москва: ДМК, 2007. 784 с.

ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних) [Чинний від 01.07.2015]. Київ, 2015. 162 с.

ГОСТ 33211-2014. Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. – [Действителен от 22.12.2014]. Mосква, 2016. 54 с.

Ивченко Г. И., Медведев Ю. И. Математическая статистика: учебник. Москва: Книжный дом ―ЛИБРОКОМ‖, 2014. 352 с.

Фомін О.В. Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2012. С. 29 – 33

Чернова Н. И. Математическая статистика: учебник. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск. 2007. 148 с.

Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Математичне моделювання

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##