Сучасний стан транспортного забезпечення морського експорту україни

  • Y. Koskina
Ключові слова: морські порти, торговельний флот, перевезення експортних вантажів морем

Анотація

Серед елементів морської галузі України морські порти та торговельний флот є складовими, робота яких спрямована на безпосереднє транспортне обслуговування перевезень вантажів. У статті подано аналітичний огляд вантажної бази морських портів та стану торговельного флоту, їх участь у забезпеченні вітчизняного експорту товарів.

Посилання

Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції. Академічний огляд. Дніпро., 2016. № 2 (45). С. 110-117.

П'янкова О.В., Ралко О.С. Зовнішня торгівля України: проблематика структурних змін та пріоритетів. Економіка і суспільство. Мукачево., 2016. № 5. С. 65-71.

Коляда О.В., Омельченко М.М. Зовнішня торгівля товарами України: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка і суспільство. Мукачево., 2017. № 9. С. 66-70.

Далик В.П., Дуляба Н.І. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород., 2017. № 7. С. 110-113.

Балежентіс А., Яценко О.Н. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС. Міжнародна економічна політика. Київ., 2018. № 1. С. 32–62.

Черномаз П.О., Чавалах О.І. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків., 2017. № 6. С. 82-88.

Стрембіцька Л. Л. Сучасні тенденції та перспективи розвитку торгівлі України товарами. Економічні горизонти. Умань., 2018. № 1(4). С. 19-27.

Шиба О.А. Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. Одеса., 2016. № 8. С. 35-40.

Жмеренецький О. Транспортна інфраструктура: світло у кінці тунелю. URL: http://forumkyiv.org/uk/analytics/transportna-infrastruktura:-svitlo-u-kinci-tunelyu. (дата звернення 12.04.2019).

Транспорт України. URL: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/transportua.pdf. (дата звернення 12.04.2019).

Дорофєєва Х.М. Конкурентоспроможність транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2016. № 7. С. 30-35.

Попель С.А., Неліпович О.В., Мотюк К.Д. Міжнародні морські вантажні перевезення: сучасний стан та перспективи участі в них України. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. Ужгород., 2013. № 4 (41). С. 200-204.

Михайлова Ю.В., Карева А.А. Выявление проблем и обоснование стратегических приоритетов развития морской отрасли Украины на современном этапе. Сборник научных трудов SWorld. Вып. 1. Том 1. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013. С. 48-55.

Бездольный В. Морская и речная отрасли Украины: реформы или регресс. URL: http://tbu.com.ua/articles/morskaia_i_rechnaia_otrasli_ukrainy_reformy_ili_regress.html. (дата звернення 12.04.2019).

Демьянченко А.Г. Роль и структура морских портов Украины. Проблеми економіки. Харків., 2013. № 2. С. 53-59.

Макогон Ю.В. Состояние и возможности развития торгового флота Украины в зоне Черноморского экономического сотрудничества. URL: http://jbsec.donnu.edu.ua/article/view/4579/4612. (дата звернення 12.04.2019).

Ильницкий К. Международный реестр судов Украины: новая попытка. URL: https://ports.com.ua/articles/mezhdunarodnyy-reestr-sudov-ukrainy-novaya-popytka. (дата звернення 12.04.2019).

Гребенник К. Стійте, ви куди: які вантажі йдуть в обхід України. URL: https://mind.ua/publications/20176104-stijte-vi-kudi-yaki-vantazhi-jdut-v-obhid-ukrayini. (дата звернення 12.04.2019).

Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. Показники роботи. URL: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti. (дата звернення 12.04.2019).

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Статистичний збірник «Транспорт і зв'язок України». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/08/Arch_tr_zb.htm. (дата звернення 12.04.2019).

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів за 2018 р. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/pv_mor/pv_mor_u/pv_mor418_u.htm. (дата звернення 12.04.2019).

Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту