Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки

  • S. Turpak
  • Y. Zavalna
  • S. Gritcay
  • A. Pilikina
Ключові слова: чавун, ківш, вантажопотік, розливна машина, моделювання, імітаційна модель, експеримент, фактор, аналіз

Анотація

Представлено етапи вдосконалення імітаційної моделі перевезень рідкого чавуну, з урахуванням збільшення частки матеріалу, що розливається на розливних машинах безпосередньо в доменному цеху. Проведено факторний експеримент на представленій моделі. Виконано аналіз впливу коефіцієнту використання локомотивів  при розподілу рідкого чавуну між міксерним відділенням та розливними машинами.

Посилання

Парунакян, В. Э., Маслак А. В. Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. Вип. 3 (233). С. 125–131.

Парунакян, В. Э., Маслак А. В. Повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта в процессе материалодвижения металлургических предприятий. Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту, 2017. Вип. 35. С. 237–244.

Турпак, С. М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств, 2015. С. 264.

Турпак, С. М., Грицай С. В., Острогляд О. О. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом. Східно-Європейський журнал передових технологій, 2014. Вип. 5. С. 10–18.

Лащеных, А. А., Турпак С. Н., Грицай С. В. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов. Национальная ассоциация ученых, 2015. Вип. 2 (7). С. 91–95.

Turpak, S. M. Intelligent control system of railway transport at metallurgical plants. Commission of motorization and energetics in agriculture, 2015. Vol. 15. No.4. P. 53–60.

Turpak, S., Gritcay S., Ostrohlyad E. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry. Metallurgical and Mining Industry, 2016. No.10. P. 16–23.

Турпак, С. М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. Вип. 1. С. 51–56.

Козаченко, Д. М., Вернигора Р. В., Коробйова Р. Г. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіка. Залізничний транспорт України, 2008. Вип. 4. С. 18–20.

Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом / Г. Ф. Бабушкін та ін. Металлургическая и горнорудная промышленность, 2014. Вип. 3. С. 123–125.

Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / A. Lashenyh and others. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016. No. 5/3 (83). P. 40–46.

The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay and others. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. No. 1/3 (85). P. 33–39.

Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства / С. М. Турпак та ін. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. Вип. 3. С. 199–205.

Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production / S. Turpak and others. Scientific Bulletin of National Mining University, 2018. No. 1. P. 162–169.

Turpak, S., Taran I., Ostrohliad O. Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating. Radio Electronics, Computer Science, Control, 2018. No. 1. P. 183–191.

Єремєєв, В. С., Ракович Г. М. Теорія планування та обробки експерименту, 2012. С. 92.

Опубліковано
2019-12-26
Розділ
Математичне моделювання