Спосіб оцінки показників якості руху легковагових порожніх вагонів

  • A. Fomin
  • P. Prokopenko
  • M. Gorbunov
  • S. Sova
Ключові слова: вагон, динамічні випробування, швидкість, запас стійкості, сход, несправність

Анотація

Безпека руху є найважливішою вимогою до роботи залізниць. Серед аварій на залізничному транспорті найбільшу небезпеку становить схід з рейок, це може призвести до тяжких наслідків. За результатами аналізу встановлено, що наслідками сходу є серйозні пошкодження рухомого складу, залізничних колій та інших елементів інфраструктури залізниці, зниження швидкості і порушення графіка руху поїздів. Істотним недоліком роботи залізничного транспорту це обмеження швидкості руху поїздів з легковажними вантажними вагонами в порожньому стані, обладнаних візками моделі 18-100.

У числі причин сходу коліс вагонів з рейок, пов'язаних з несправностями ходової частини вагонів, можна назвати наступні: злам бічних рам і надресорна балок візків, злам осей і коліс, несправності роликових підшипників буксового вузла, знос елементів фрикційних гасителів коливань і вузла обпирання кузова на надресорні балки, неприпустимі відхилення розмірів візків. Також важливою причиною є негативне зменшення тари вагона більш ніж на 10% від встановленої заводом виробником.

Зазначені несправності, зокрема, пов'язані з руйнуваннями елементів ходової частини, безпосередньо призводять до сходу вагонів. Однак, деякі з них прямо не викликають сход, але є причинами розвитку динамічних процесів, які викликають підвищене силове взаємодія рухомого складу.

Посилання

Фомін О.В., Розробка методики впровадження різних профілей в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Харків., 2012 С.29-33.

Fomin O., Kulbovsky I., Sorochinska E., Sapronova S., Bambura O. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets..Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5, Issue 1 (89). P. 11–18. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109588

N. Gorbunov, R. Domin, M. Kovtanec, K. Kravchenko. The multifunctional energy efficient method of cohesion control in the "wheel-braking pad-rail" system. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport. Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSPORT XXI WIEKU, Arłamów. 2016. Р. 114–126.

Фомін, О.В, Прокопенко П.М., Горбунов М.І. Сапронова С.Ю. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для перевезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям. Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 88-99.

V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskiy, O. Fomin. Research of resistance to the motion of vehicles related to the direction by railway. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 7 (89). – P. 65–72. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109791

Fomin, O.V., Gostra A.V. Variations describe the structural designs of freight cars. Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series Transport systems and technologies. 2015. №26-27. - Р.137-147.

Myamlin, S., Neduzha, L., Ten, O., Shvets, A. Spatial vibration of cargo cars in computer modelling with the account of their inertia properties. Mechanika. 2010: Proc. of 15th Internet. Conference. P. 325-328.

Myamlin, S., Lunys, O., Neduzha, L., Kyryl’chuk O. Mathematical modeling of dynamic loading of cassette bearings for freight cars. тransport means. Proc. of 21st Intern. Scientific Conference – 2017. P. 973-976.

Мороз В.І. Математичний запис задачі оптимізаційного проектування напіввагонів за критерієм мінімальної матеріалоємності. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків., 2009. С. 121 – 131.

Кельріх М. Б., Мороз В.І. Структурно-функціональне описання конструкції модуля кузова сучасних універсальних напіввагонів. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Луганськ. 2014. №. 2. С. 210.

Макаренко М. В. Комплексний аналіз економічного ефекту від життєвого циклу сучасного напіввагону. Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». Київ. 2014. №. 5. С. 107.

Мороз В. І. Визначення перспективних напрямків удосконалення конструкції напіввагонів виробництва ДП «Укрспецвагон». Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків. 2008. С. 72-81.

Fomin, A. V. The determination of the perspective directions of designing of bearing systems in cargo wagon building. East European journal of advanced technologies. 2012. № 3/7(57). Р. 32-35 p.

Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Кременчук. 2013. Вип. 6(83). С. 87-91.

Фомін, О.В. Впровадження круглих труб в несучі системи напіввагонів з забезпеченням раціональних показників міцності. Науковий журнал – «Технологический аудит и резервы производства». Харків. 2015. № 4/1(24). С. 83-89.

Ловська А. О. Моделювання навантаженості контейнера-цистерни при перевезенні у складі комбінованого поїзда на залізничному поромі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2018. Вип. 33. С. 28 – 32.

Ловська А. О. Дослідження міцності несучої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі. Зб. наук. праць ДУІТ. Київ. 2018. Вип. 32, Т. 1. С. 71 – 80.

ГОСТ 33788-2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества.

Опубліковано
2020-06-24
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>