Аналіз обсягів та динаміки «морського» експорту зерна україною

Автор(и)

  • Y. Koskina
  • O. Drozhzhyn

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-20

Ключові слова:

: експорт зернової продукції, морські порти, перевалка зернових вантажів

Анотація

Наведено аналітичний огляд динаміки та географії експорту зернової продукції з України, визначено участь морських портів у транспортному обслуговуванні зернових вантажопотоків. Аналіз обсягів відвантажень зернових вантажів на експорт українськими портами подано у динаміці за останні п'ять років із визначенням участі основних та другорядних портів та значущості зернових вантажопотоків для кожного порта.

Посилання

UNCTAD Review of Maritime Transport'2019. Geneva : United Nations Publication, 109 p.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.05.2020).

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Статистичний збірник «Транспорт та зв'язок України'2018». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf (дата звернення 30.04.2020).

Грідін О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку сфер виробництва, переробки та реалізації зерна: український та загальносвітовий контекст // Економіка та управління національним господарством, 2018. № 3 (14). С. 60-68.

Захаріна О.В. Розвиток ринку зерна України та його вплив на формування конкурентоспроможності національної економіки // Ефективність та конкурентоспроможність аграрного виробництва, 2016. № 1 (54). Т. 2. С. 95-109.

Сосницька Я.С., Саган Я.П. Зерновий комплекс України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Науковий огляд. 2017. № 5 (37). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1213/1319 (дата звернення 01.05.2020).

Козак О.А., Грищенко О.Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі // Економіка АПК, 2016. № 1. С. 36 – 47.

Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Ринок зерна в Україні та його стабілізація // Економіка АПК, 2019. № 4. С. 29 — 38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029

Алавердян Л.М., Романенко О.В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу // Ефективна економіка, 2019. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf (дата звернення 01.05.2020).

Іляш О.І., Дорошевич Д.В., Доценко Ю.В. Зміна екпортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації // Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 8. С. 11-18. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.11

Гринь В.П., Ільченко Д.А. Аналіз тенденцій динаміки обсягів та структурних змін у зовнішній торгівлі України // Приазовський економічний вісник, 2019. Вип. 2 (13). С. 53-57.

Далик В.П., Дуляба Н.І. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. № 7. С. 110-113.

Пахуча Е.В., Філімонов Ю.Л., Лещенко Л.О. Структурні зміни зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією // Ефективна економіка, 2019. № 3. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.48. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/50.pdf. (дата звернення 01.05.2020).

Кушнір Н.О., Славич М.М. Сучасні тенденції розвитку України на світовому ринку зерна // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. Вип. 15, ч. 2. С. 125-128.

Мельник Л.Л. Експорт зерна Україною: стан, проблеми та перспективи // Економіка АПК, 2010. № 23. С. 7-10.

Пітель Л.Я. Проблеми розвитку експортноорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України // Агросвіт, 2019. № 16. С. 25-34. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.25

Седіков Д.В. Логістика зерна: інфраструктурний компонент та проблеми розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018. № 22. С. 47-50.

Вишневська О.М., Двойнісюк Т.В., Шигида С.В. Особливості логістичних систем сільськогосподарських підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки, 2015. Вип. 7. С. 106-109. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/25.pdf. (дата звернення 01.05.2020).

Столбуненко Н.М., Церковна А.В. Особливості та перспективи розвитку зернової логістики в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 2017. Том 16. Вип. 2 (36). С. 188-198.

Вернигора Р.В., Рустамов. H.Ш. Анализ системы хранения украинского зерна // Транспортні системи та технології перевезень, 2017. № 13. С. 10-18.

Современные элеваторы и логистическая инфраструктура – ключ к наращиванию экспорта. URL: https://zn.ua/finances/sovremennye-elevatory-i-logisticheskaya-infrastruktura-klyuch-k-naraschivaniyu-eksporta-331767_.html. (дата звернення 01.05.2020).

Мудриян Е. Урожай зерновых в странах MENA: под эгидой благоприятных погодных условий. URL: https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1109759 (дата звернення 01.05.2020).

Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. Показники роботи. URL: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti. (дата звернення 30.04.2020).

Русин Д. Почему в Украине дорогая перевалка зерна. URL: https://biz.nv.ua/experts/rusin1/pochemu-v-ukraine-dorogaja-perevalka-zerna-1303850.html (дата звернення 30.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Як цитувати

Koskina, Y., & Drozhzhyn, O. (2020). Аналіз обсягів та динаміки «морського» експорту зерна україною. Транспортні системи і технології, (35), 205–215. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-20

Номер

Розділ

Організація перевезень і безпека транспорту