ВИПРОБУВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: рухомий склад, несучі конструкції, автодрезини, випробування, міцність, опір втомі, термін служби.

Анотація

Безпека руху є найважливішою вимогою до роботи залізниць. З метою забезпечення безперебійних перевезень пасажирів і вантажів залізницями підприємством АТ «Українська залізниця», актуальною залишається завдання щодо забезпечення експлуатації рухомого складу поза призначеного строку служби. Виходячи з цього, випливає необхідність проведення випробувань, спрямованих на створення умов по експлуатації рухомого складу зі збереженням динамічних і міцнісних характеристик. В даній статті наведені порядок, обсяг і отримані результати випробувань на міцність та опір втомі рухомого складу після тривалої експлуатації на прикладі спеціального рухомого складу, а саме автодрезини типу АС1а. Отримано результати максимальних рівнів напруг, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти запасу опору втомі, залежність рівня напружень від швидкості руху. За результатами досліджень розроблено технічне рішення, що дозволяє методами технічного діагностування проводити продовження терміну служби автодрезин типу АС1а після завершення призначеного терміну служби.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Третьяков А.В. Продления срока службы подвижного состава. Санкт-Петербург, 2011-301 с. 2. Технічне рішення щодо продовження терміну служби кранів на за лізничному ходу до 60 років. ТРНДКТИ/НВЦ.КР.01-2018. Київ НДКТІ, 2018. 16 с.

Дослідження залишкового ресурсу з метою продовження терміну служби спеціальних вагонів для перевезень спецконтингенту. Київ НДКТІ, 2019 - 52 с.

Технічне рішення щодо забезпечення експлуатації автомотрис типу АДМ поза продовженим терміном служби. ТР.НДКТІ/ІИ.АДМ.01–2019. Київ НДКТІ, 2019. 14с.

Технічне рішення щодо забезпечення експлуатації автомотрис типа АГВ поза продовженим терміном служби. ТР.НДКТІ/УІ.АГВ.01–2019. Київ НДКТі, 2019. 14с.

Контрольні випробування несучих конструкцій спеціалізованого рухомого складу типів АГМу, АС-1А з метою продовження терміну служби. Програма випробувань НДКТІ/НВЦ УІ 006-20. Київ НДКТІ, 2020. 18с.

S.M. Turpak, I.O. Taran, O.V. Fomin, O.O. Tretiak Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production. Scientific Bulletin of National Mining University, Issue 1, 2018. P. 162-169.

Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Кременчук. 2013. Вип. 6(83). С. 87-91.

Fomin O.V. Theoretical foundations of the software complex for the determination and use of mathematical models of freight wagons. Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkohonatsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho». 6(83). P. 87-91.

Fomin, Oleksij, Juraj Gerlici, Alyona Lovska, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina, and Vladimir Hauser. "Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry." Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21, no. 1. 2019. р. 28-34.

Технічне рішення щодо забезпечення експлуатації автодрезин типа АС-1А поза продовженим терміном служби. ТР.НДКТІ/УІ.АС-1А.01–2020. Київ НДКТІ, 2020 – 13с.

O. Fomin, A. Lovska, V. Masliyev, A. Tsymbaliuk, O. Burlutski.Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 7, Issue 1 (97)., 2019. P. 33–40..

Fomin Oleksij, Juraj Gerlici, Alyona Lovska, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina, Vladimir Hauser. Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry. Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21, no. 1, 2019. Р. 28-34.

Gorbunov M., Kara S., Nozhenko O., Fomin O., Vaiciūnas G., Petrenko V. Creation of the image of the new generation freight car bogie. Transport Means - Proceedings of the International Conference 2018-October, p. 1277-1283.

M. Gorbunov, J. Gerlici, S. Kara, O. Nozhenko, G. Chernyak, K. Kravchenko, T. Lack.New principle schemes of freight cars bogies. «Manufacturing Technology». Volume 18, Issue 2, 1 April 2018, P. 233-238.

REFERENCES

Tretyakov A.V. (2011) Extending the service life of rolling stock. St. Petersburg. Р. 301

NDKTI (2018) A technical solution for extending the service life of railway cranes up to 60 years. TR.NDKTI/NVС.KR.01-2018. Kiev. Р. 16

NDKTI (2019) Study of the residual life in order to extend the service life of special cars for the transportation of special contingents. Kiev. Р. 52

NDKTI (2019) Technical solution to ensure the operation of railcars of type ADM outside the extended service life. TR.NDKTI/UI.ADM. 01–2019. Kiev. Р. 14p

NDKTI (2019) Technical solution to ensure the operation of AGV railcars outside the extended service life. TR.NDKTI / UI.AGV. 01–2019. Kiev. Р. 14

NDKTI (2020) Control tests of supporting structures of specialized rolling stock of AGMu, AS-1A types in order to extend the service life. Test program NDKTI/NVС UI 006-20. Kiev. Р. 18

S.M. Turpak, I.O. Taran, O.V. Fomin, O.O. (2018). Tretiak Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production. Scientific Bulletin of National Mining University, Issue 1. 162-169 DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/3.

Fomin O. (2013). Theoretical bases of the software complex of definition and use of mathematical models of components of freight cars. Scientific journal "Bulletin of Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky". Kremenchuk. №. 6 (83). 87-91.

Fomin O.V. (2013).Teoretychni osnovy prohramnoho kompleksu vyznachennya ta vykorystannya matematychnykh modeley skladovykh vantazhnykh vahoniv. Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkohonatsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho». 6(83). 87-91.

Fomin, Oleksij, Juraj Gerlici, Alyona Lovska, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina, and Vladimir Hauser. (2019). Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry. Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21, no. 1. 28-34.

NDKTI (2020) Technical solution to ensure the operation of auto-rail cars of the AS-1A type outside the extended service life. TR.NDKTI / UI.AS-1A.01–2020. Kiev. Р. 13

O. Fomin, A. Lovska, V. Masliyev, A. Tsymbaliuk, O. Burlutski. (2019). Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 7, Issue 1 (97). P. 33–40. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.154282.

Fomin Oleksij, Juraj Gerlici, Alyona Lovska, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina, Vladimir Hauser. (2020). Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during itsTransportation on the Railway Ferry. Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21, № 1. Р. 28-34.

Gorbunov M., Kara S., Nozhenko O., Fomin O., Vaiciūnas G., Petrenko V. (2018). Creation of the image of the new generation freight car bogie. Transport Means - Proceedings of the International Conference 2018-October, p. 1277-1283.

M. Gorbunov, J. Gerlici, S. Kara, O. Nozhenko, G. Chernyak, K. Kravchenko, T. Lack. (2018). New principle

schemes of freight cars bogies. «Manufacturing Technology». Volume 18, Issue 2, 1. P. 233-238.

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>