ОЦІНКА ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ РЯДУ ЧИННИКІВ

Ключові слова: транспортний засіб, оптимальний середньодобовий пробіг, термін експлуатації, мінімальні приведені витрати.

Анотація

Сучасні транспортні засоби (ТЗ), що експлуатуються на залізницях України, майже вичерпали свій ресурс або його перевищили. Продовжується перевитрата фінансових і матеріальних ресурсів на їх утримання. Нормативний термін експлуатації ТЗ був розрахований на стабільні економічні умови використання ТЗ і своєчасне їх оновлення у міру старіння. Термін експлуатації сучасних транспортних засобів визначається впливом багатьох чинників, не врахування яких може привести до значних витрат навіть при дотриманні нормативного терміну експлуатації. Для залізничного транспорту ці чинники потребують сучасного уточнення, оскільки в експлуатації термін їх роботи часто перевищує нормативний або, як для інтермодального транспорту, взагалі термін експлуатації не має строгого обґрунтування. Відповідно до цього в статті проаналізовані питання щодо оцінки впливу на термін експлуатації ТЗ складових витрат на його утримання і середньодобового пробігу.
Показано, що, по-перше, визначення терміну експлуатації ТЗ необхідно ув’язувати з витратами на розробку ТЗ, його створення, випробування і постановку на виробництво, витратами на експлуатацію і зберігання, а також з додатковими витратами, а, по-друге, з оптимальним показником середньодобового пробігу, при якому всі наведені витрати мінімальні.

Посилання

REFERENCES

Kotenko, A.M., Krasheninin, O.S., Shapatina, O.O. (2014). Udoskonalennia protsesu kombinovanykh perevezen vantazhiv [Improving the process of combined cargo transportation]. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 4/3(70), 4–8 [in Ukrainian].

Panchenko, S., Lavrukhin, O., Shapatina, O. (2017). Сreating a qualimetric criterion for the generalized level of vehicle. Eastern-European journal of enterprise technologies, 1/3(85), 39–45. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92203.

Lavrukhin, O., Zapara, V., Zapara, Y., Shapatina, O., Bogomazova, G. (2017). Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states. Transport Problems, 12(2), 99–112. DOI: 10.20858/tp.2017.12.2.10.

Butko, T.V., Кostiennikov, О.М., Prokhorov, V.М., Shapatina, O.O. (2019). Rozrobka avtomatyzovanoi tekhnolohii planuvannia intermodalnykh perevezen na osnovi vektornoi optymizatsii [Development of automated technology for planning of intermodal transportations on the basis of multiobjective optimization]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport, 188, 71-85 [in Ukrainian].

Dărăban, Ń.S., Stefănescu, P., Crisan, P. (2012). Economic Benefits of Developing Intermodal Transport in the European Union. Annals of the University of Oradea: Economic Science, 1(2), 81–87.

Tadić, S., Zečević, S. (2012). Development of Intermodal Transport and Logistics in Serbia. International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2(4), 380–390.

Mindur, L., Hajdul, M. (2011). The Concept of Intermodal Network Development in Poland Using Multi-Agent Systems. Transport Problems: International Scientific Journal, 6(3), 5–16.

Islam, D.M.Z. (2014). Barriers to and enablers for European rail freight transport for integrated door-to-door logistics service. Part 1: Barriers to multimodal rail freight transport. Transport Problems: International Scientific Journal, 9(3), 43–56.

Islam, D.M.Z. (2014). Barriers to and enablers for European rail freight transport for integrated door-to-door logistics service. Part 2: Enablers for multimodal rail freight transport. Transport Problems: International Scientific Journal, 9(4), 6–13.

Nobbe, A., Molinari, M., Mistrangelo, D., Keese, T. (2012). Metrocargo: ein innovatives Konzept für intermodalen Gütertransport von Tür zu Tür [Metrocargo: an innovative concept for the intermodal door-to-door transport of freight]. Eisenbahntechnische Rundschau – Train Technology Review, 3, 26–28 [In German].

Havenga, Jan, H., Simpson, Z., Fourie, P. F., A. de. Bod. (2011). Sustainable Freight Transport In South Africa: Domestic Intermodal Solutions. Journal of Transport and Supply Chain Management, 5(1), 149–169.

Congli, Hao, Yixiang, Yue. (2016). Optimization on Combination of Transport Routes and Modes on Dynamic Programming for a Container Multimodal Transport System. Procedia Engineering, 137, 382–390.

Kaderavek, P. (2012). RailRunner Looks to Europe. Railvolution, 4/12, 126.

Krasheninin, O., Klymenko, O., Ponomarenko, O., Yakovlev, S. (2018). Justification of Statutory Service Life Extension of Locomotives on the Basis of Theory of Aging. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3), 174-178.

Tartakovskyi E.D., Ustenko O.V, Krasheninin O.S., Oboznyi O.M. (2012). Otsinka pokaznykiv TO pry podovzheni terminu ekspluatatsii TRS po narobtsi [Performance assessment of MS during the extended operation life of the TRS]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu – Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport, 132, 5-11 [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології