МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СХОДЖЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ З РЕЙОК

Ключові слова: рухомий склад, сходження з рейок, комп’ютерне моделювання, динамічні показники безпеки руху.

Анотація

В статті представлено засади метода оперативного розслідування сходження рухомого складу з рейок. Цей метод призначено для виявлення найбільш суттєвих механічних причин транспортних подій з тим, щоб на підставі отриманих даних знаходити напрямки подальшого удосконалення вимог безпеки руху щодо стану утримання вантажних вагонів і колії. Розроблений метод встановлює загальний методичний порядок проведення шляхом комп’ютерного моделювання динаміки рухомого складу багатоваріантних досліджень щодо розрахунку показників безпеки руху поїздів, та виявляє значущість технічних чинників, які спровокували певну подію. За цим методом оперативне розслідування сходження рухомого складу з рейок ґрунтується на розробці адекватних комп’ютерних моделей динаміки вагонів у складі поїздів. При цьому при детально відображаються всі особливості вагона, який зійшов з рейок першим. Представлений метод ґрунтується на засадах фа кторного аналізу, де інтервали варіювання чинників події представлені в натуральних одиницях вимірювання. При цьому оцінювання показників безпеки за кожним дослідом плану експерименту також здійснюється з врахуванням їх розмірності. Внаслідок цього побудована функція множинної регресії за обраним показником безпеки руху дозволяє не тільки визначити значущість чинника події сходження, але й встановити рівень чинників, при перевищенні яких порушуються критерії безпеки руху, тобто визначати границі області з прийнятним рівнем безпеки руху.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Garg V.K., Dukkipati R.V. Dynamics of Railway Vehicle Systems. Academic Press, 1984. 407 p.

Wickens A.H. Fundamentals of rail vehicle dynamics: guidance and stability. Lisse, the Netherlands: Swets & Zeitlinger B.V., 2003. 286 p.

Dusza M. The study of track gauge influence on lateral stability of 4-axle rail vehicle model. // Archives of Transport. 2014. 30(2). Pp. 7-20.

Kardas-Cinal E. Selected problems in railway vehicle dynamics related to running safety. // Archives of Transport. 2013. 31(3). Pp. 37-45.

Burdzik R., Nowak B., Rozmus J., Słowiński P., Pankiewicz J. Safety in the railway industry. // Archives of Transport. 2017. 44(4). Pp. 15-24.

Fan Y-T., Wu W-F. Stability analysis and derailment evaluation of rail vehicles. // Int. J. Heavy Vehicle Systems. 2006. 13(3). Pp.194-211.

Molatefi H. On the investigation of wheel flange climb derailment. Mechanism and methods to control it. // Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2016. 54(2). Pp. 541-550.

Opala M. Study of the derailment safety index Y/Q of the low-floor tram bogies with different types of guidance of independently rotating wheels. // Archives of Transport. 2016. 38(2). Pp. 39-47.

Domin R., Domin Iu., Cherniak G., Mostovych A., Konstantidi V., Gryndei P. Investigation of the some problems of running safety of rolling stock on the Ukrainian railways. // Archives of Transport. 2016. 40(4). Pp. 79-91.

Wilson N., Fries R., Haigermoser A., Mrang M., Evans J., Orlava A. Assessment of safety against derailment using simulations and vehicle acceptance tests: a worldwide comparison of state-of-the-art assessment methods. // Journal of Vehicle System Dynamics. 2011. 49. Pp. 1113-1157.

Iwnicki S., Stichel S., Orlova A., Hecht M. Dynamics of railway freight vehicles. // Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility. 2015. 53(7). Pp. 1-39.

Saviz M.R. Dynamic, stability and safety analysis of wagons on md52 bogies with modified suspension springs. // International Journal on ―Technical and Physical Problems of Engineering‖ (IJTPE). 2015. 7(4). Pp. 75-85.

Malcolm C. Design of passive vehicle suspensions for maximal least damping ratio. // Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility. 2016. 54(5). Pp. 568-584.

Domin R., Domin Yu., Cherniak G. Estimation of stability of flat cars with various types of running gear against derailment. // Problemy kolejnictwa. 2019. 63(185). Pp. 119-124.

Domin R. Mechanical Safety of Railway Vehicles. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 133 p.

Pogorelov D.Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software. // Rail vehicle dynamics and associated problems. Gliwice: Silesian University of Technology. 2005. Pp. 13-58.

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. 354 с.

Погорелов Д.Ю., Симонов В.А. Показатель для оценки безопасности схода подвижного состава путем вкатывания колеса на головку рельса // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. 2010. №5(147). С. 64-71.

REFERENCES

Garg, V.K., & Dukkipati, R.V. (1984). Dynamics of Railway Vehicle Systems. Academic Press, 407 p.

Wickens, A.H. (2003). Fundamentals of rail vehicle dynamics: guidance and stability. Swets & Zeitlinger B.V., Lisse, the Netherlands, 286 p.

Dusza, M. (2014). The study of track gauge influence on lateral stability of 4-axle rail vehicle model. Archives of Transport, 30(2), pp. 7-20.

Kardas-Cinal, E. (2013). Selected problems in railway vehicle dynamics related to running safety. Archives of Transport, 31(3), pp. 37-45.

Burdzik, R., Nowak, B., Rozmus, J., Słowiński, P., Pankiewicz, J. (2017). Safety in the railway industry. Archives of Transport, 44(4), pp. 15-24.

Fan, Y-T., & Wu, W-F. (2006). Stability analysis and derailment evaluation of rail vehicles. Int. J. Heavy Vehicle Systems, 13(3), pp.194-211.

Molatefi, H. (2016). On the investigation of wheel flange climb derailment. Mechanism and methods to control it. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 54(2), pp. 541-550.

Opala, M. (2016). Study of the derailment safety index Y/Q of the low-floor tram bogies with different types of guidance of independently rotating wheels. Archives of Transport, 38(2), pp. 39-47.

Domin, R., Domin, Iu., Cherniak, G., Mostovych, A., Konstantidi, V., Gryndei, P. (2016). Investigation of the some problems of running safety of rolling stock on the Ukrainian railways. Archives of Transport, 40(4), pp. 79-91.

Wilson, N., Fries, R., Haigermoser, A., Mrang, M., Evans, J., Orlava, A. (2011). Assessment of safety against derailment using simulations and vehicle acceptance tests: a worldwide comparison of state-of-the-art assessment methods. Journal of Vehicle System Dynamics, 49, pp. 1113-1157.

Iwnicki, S., Stichel, S., Orlova, A., Hecht, M. (2015). Dynamics of railway freight vehicles. Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 53(7), pp. 1-39.

Saviz, M.R. (2015). Dynamic, stability and safety analysis of wagons on md52 bogies with modified suspension springs. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE), 7(4), pp. 75-85.

Malcolm, C. (2016). Design of passive vehicle suspensions for maximal least damping ratio. Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 54(5), pp. 568-584.

Domin, R., Domin, Yu., Cherniak, G. (2019). Estimation of stability of flat cars with various types of running gear against derailment. Problemy kolejnictwa, 63(185), pp. 119-124.

Domin R. (2017). Mechanical Safety of Railway Vehicles. LAP LAMBERT Academic Publishing, 133 p.

Pogorelov, D.Yu. (2005). Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software. Rail vehicle dynamics and associated problems. Gliwice: Silesian University of Technology, pp. 13-58.

Normy dlya rascheta i proyektirovaniya vagonov zheleznykh dorog MPS kolei1520 mm (nesamokhodnykh) [Norms for the calculation and design of railroad cars of the Ministry of Railways of gauge 1520 mm (not self-propelled)]. Moscow, GosNIIV-VNIIZHT, 1996, 154 [in Russian].

Pogorelov D.Yu. & Simonov V.A. (2010). Pokazatel' dlya otsenki bezopasnosti skhoda podvizhnogo sostava putem vkatyvaniya kolesa na golovku rel'sa [Indicator for assessing the safety of rolling stock derailment by rolling a wheel onto the rail head]. Vísnik Skhídnoukr. nats. un-tu ím. V. Dalya : nauk. zhurnal, № 5 (147), pp. 40-46.

Опубліковано
2021-07-05
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту