РОЗРОБКА МЕТОДУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПОЇЗНИХ СИТУАЦІЙ

Ключові слова: поїзд, розпізнавання ситуацій, безпека руху, кластеризація, класифікатор .

Анотація

Впровадження інтелектуальних систем керування локомотивом потребує більш якісних підходів до оцінки та контролю поточної поїзної ситуації, ніж ті, які використовуються на сучасному тяговому рухомому складі. Автоматичне виявлення складних нештатних ситуацій в теперішній час не передбачено. Наприклад визначення неефективності дії гальм, перевищення швидкості, наявності перешкод або людей на колії, погіршення тягових властивостей рухомого складу та інше покладається виключно на машиніста локомотива. Враховуючи важливий вплив перелічених факторів на безпеку руху, пропонується включити в функції автоматизованих та інтелектуальних систем керування рухом розпізнавання нештатної ситуації і оповіщення про її виникнення. При керуванні поїздом всі об'єкти класифікації (поїзні ситуації) розбиті на кінцеве число класів. Для кожного класу відомо і вивчено кінцеве число об'єктів – прецедентів. Завдання розпізнавання образів полягає в тому, щоб віднести нову розпізнавану ситуацію до якого-небудь класу. Класифікатором або вирішальним правилом є правило віднесення образу поїзної ситуації до одного з класів на підставі його вектору ознак. Розроблено порядок класифікації поїзних ситуацій, який дозволяє виділяти кластери як завгодно складної форми за умови, що різні частини таких кластерів з'єднані ланцюжками близьких один до одного елементів. Мірою відмінності служить квадрат евклідової відстані

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Kuric I. et al. Research of vehicle control informative functioning capacity //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. Vol. 776. №. 1. P. 012036.

Butko, T., Babanin, A., Gorobchenko, A. Rationale for the type of the membership function of fuzzy parameters of locomotive intelligent control systems //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. №. 3 (73). P. 4-8.

Горобченко О. М. Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі локомотивна бригада-поїзд //Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. 2014.№. 38. С. 144-147.

Горобченко О. М. Розробка методу оцінки факторів, що впливають на дії локомотивних бригад в нештатних ситуаціях //Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. 2010. №. 24. С. 113-121

Kyriakidis M., Majumdar A., Ochieng W. Y. The human performance railway operational index—a novel approach to assess human performance for railway operations //Reliability engineering & system safety. 2018. Val. 170. P. 226-243.

Горобченко О., Слободянюк М., Неведров О. Формалізація поїзних ситуацій при керуванні локомотивом на основі методів нечіткої логіки. Транспортні системи і технології, № 34, С. 65-70, doi:10.32703/2617-9040-2019-34-1-5.

Gorobchenko О. et al. Study of the influence of electric transmission parameters on the efficiency of freight rolling stock of direct current. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3-91), 60-67. doi:10.15587/1729-4061.2018.121713.

Zhou Y. et al. Integrated optimization on train control and timetable to minimize net energy consumption of metro lines //Journal of Advanced Transportation. 2018. Vol. 2018.

Jia J. et al. Designing train-speed trajectory with energy efficiency and service quality. Engineering Optimization. 2018. Val. 50. №. 5. P. 797-818.

Фалендиш А., Гатченко В., Возненко С., Клецька, О., Барибін, M. Математичне моделювання основних параметрів в тягових розрахунках. Транспортні системи і технології, (35), С. 102-112. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-11

Gorobchenko O. et al. Intelligent locomotive decision support system structure development and operation quality assessment //2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). IEEE, 2018. P. 239-243.

Gorobchenko O., Nevedrov O. Development of the structure of an intelligent locomotive DSS and as-sessment of its efectiveness. Archives of Transport. 2020. Val. 56. №. 4. P. 47-58.

Holub, H., Kulbovskyi, I., Skok, P., Melnychenko, O., Kharuta, V., Bambura, O., Tretynychenko, Y. System model of information flows in networks of the electric supply system in transport infrastructure projects. Transport Means - Proceedings of the International Conference. 2020, 132-135.

Wierzchoń S. T., Kłopotek M. A. Modern algorithms of cluster analysis. Springer, 2018. 421 p.

Anderberg M. R. Cluster analysis for applications: probability and mathematical statistics: a series of monographs and textbooks. – Academic press, 2014. Vol. 19.

REFERENCES

Kuric, I., Gorobchenko, O., Litikova, O., Gritsuk, I., Mateichyk, V., Bulgakov, M., & Klackova, I. (2020). Research of vehicle control informative functioning capacity. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 776(1) doi:10.1088/1757-899X/776/1/012036.

Butko, T., Babanin, A. & Gorobchenko, A. (2015). Rationale for the type of the membership function of fuzzy parameters of locomotive intelligent control systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3), 4-8. doi:10.15587/1729-4061.2015.35996.

Горобченко, О. М. (2014) Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі локомотивна бригада-поїзд. Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту (38). C. 144-147.

Горобченко, О. М. (2010). Розробка методу оцінки факторів, що впливають на дії локомотивних бригад в нештатних ситуаціях. Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, (24). С. 113-121.

Kyriakidis, M., Majumdar, A., & Ochieng, W. Y. (2018). The human performance railway operational index—a novel approach to assess human performance for railway operations. Reliability engineering & system safety, 170, 226-243.

Gorobchenko, O., Slobodianiuk, M., & Nevedrov, O. (2019). Formalization situations at train locomotive management on the basis of fuzzy logic. Transport Systems and Technologies, (34), 65-70. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-1-5

Gorobchenko, O., Fomin, O., Fomin, V., & Kovalenko, V. (2018). Study of the influence of electric transmission parameters on the efficiency of freight rolling stock of direct current. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3-91), 60-67. doi:10.15587/1729-4061.2018.121713.

Zhou, Y., Bai, Y., Li, J., Mao, B., & Li, T. (2018). Integrated optimization on train control and timetable to minimize net energy consumption of metro lines. Journal of Advanced Transportation, 2018.

Jia, J., Yang, K., Yang, L., Gao, Y., & Li, S. (2018). Designing train-speed trajectory with energy efficiency and service quality. Engineering Optimization, 50(5), 797-818.

Falendish, A., Hatchenko, V., Voznenko, S., Kletska, O., & Barybin, M. (2020). Математичне моделювання основних параметрів в тягових розрахунках. Транспортні системи і технології, (35), 102-112. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-11

Gorobchenko, O., Fomin, O., Gritsuk, I., Saravas, V., Grytsuk, Y., Bulgakov, M., . . . Zinchenko, D. (2018). Intelligent locomotive decision support system structure development and operation quality assessment. Paper presented at the 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2018 - Proceedings, 2018-January 239-243. doi:10.1109/IEPS.2018.8559487.

Gorobchenko, O., Nevedrov, O., (2020). Development of the structure of an intelligent locomotive DSS and assessment of its efectiveness. Archives of Transport, 56(4), 47- 58. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5517.

Holub, H., Kulbovskyi, I., Skok, P., Melnychenko, O., Kharuta, V., Bambura, O., & Tretynychenko, Y. (2020). System model of information flows in networks of the electric supply system in transport infrastructure projects. Paper presented at the Transport Means - Proceedings of the International Conference, 132-135.

Wierzchoń, S. T., & Kłopotek, M. (2018). Modern algorithms of cluster analysis (421 p.). Berlin, Germany: Springer.

Anderberg, M. R. (2014). Cluster analysis for applications: probability and mathematical statistics: a series of monographs and textbooks (Vol. 19). Academic press.

Опубліковано
2021-07-05
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>