ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ

  • V. Danylevskyi
  • D. Zaika
Ключові слова: тяговий двигун, позаплановий ремонт, тягові електричні машини, система електричних ізоляцій, нагрівостійкість класу Н і С, електротехнічна сталь, осердя якоря.

Анотація

У статті приведений аналіз роботи тягових двигунів та причини їх
передчасного виходу із ладу, що приводить до позапланових ремонтів електровозів
і відповідно витрачати кошти. Надаються пропозиції з комплексної модернізації
тягових електричних машин зокрема застосування систем електричної ізоляції з
класом нагрівостійкості Н і С, а також заміна електротехнічної сталі осердя
якорів на сучасні на 2212 та 1213.

Посилання

1. Shavkun, VM (2014). Diagnosis of electric traction electric vehicles. East European Journal of Advanced Technology, (1 (7)), 48-53.
2. Danilevsky, V.I., Chernykh, Yu.M., & Slivovska, L.V. (2015). Analysis of the availability, requirements for the design and operation of the traction engines of the electric railway rolling stock. Collection of scientific works of the State economic-technological university of transport. Series: Transport Systems and Technologies, (26-27), 102-110.
3. Gubarevich, O. V. (2016). Reliability and diagnostics of electrical equipment.
4. Zinkivsky, AM, & Gusev, V.O. (2015). Improvement of efficiency of traction electric motors of electric locomotives. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport, 2 (158).
5. Neyman, V. Y., & Neyman, L. A. (2015). Impact synchronous electromagnetic machines forced cooling systems constructions estimation. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 8(2), 166.
6. Dick, O.V. (2015). Increasing the degree of cylindrical directional circulations by the discrete electrocontact cement method (doctoral dissertation, Khmelnytskiy national university).
7. Danilevsky, V.I., & Tarasyuk, V.M. (2014). Construction of electric cars of electric trains of Ukrainian railways. Monograph / Danilevsky VI, Tarasyuk VM-K .: Publishing house DETUT.
8. Li, Y., Zhang, Y., & Zhang, T. (2014). Simulation and experimental studies of speed sensorless control of permanent magnet synchronous motors for mine electric locomotive drive. International Journal of Control and Automation, 7(1), 55-68.
9. Neyman L. A., Neyman V. Yu., Shabanov AS. Simplified calculation of electromagnetic shock drive in re-short-term mode of operation // Electrotechnics. - 2014. - No. 12. - P. 50-53.
10. Gubarevich, O.V. (2015). On the issue of accelerated tests on the reliability of the machine of direct current.

Література:

1. Шавкун В. М. Діагностування тягових електричних машин електротранспорту //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №. 1 (7). – С. 48-53.
2. Данилевський В. І., Черних Ю. М., Сливовська Л. В. Аналіз наявності, вимог до конструкції та роботи тягових двигунів електрорухомого складу залізниць //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Транспортні системи і технології. – 2015. – №. 26-27. – С. 102-110.
3. Губаревич О. В. Надійність і діагностика електрообладнання. – 2016.
4. Зіньківський А. М., Гусєв В. О. Підвищення працездатності тягових електродвигунів електровозів //Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Т. 2. – №. 158.
5. Neyman V.Y., Neyman L A. Impact synchronous electromagnetic machines forced cooling systems constructions estimation //Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2015. – Т. 8. – №. 2. – С. 166.
6. Диха О.В. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : дис. – Хмельницький національний університет, 2015.
7. Данилевський В. І., Тарасюк В. М. Конструкція електричних машин електропоїздів залізниць України : монографія / Данилевський ВІ, Тарасюк В.М. – К.: Видавництво ДЕТУТ, 2014.
8. Li Y., Zhang Y., Zhang T. Simulation and experimental studies of speed sensorless control of permanent magnet synchronous motors for mine electric locomotive drive // International Journal of Control and Automation. – 2014. – Т. 7. – №. 1. – С. 55-68.
9. Нейман Л. А., Нейман В. Ю., Шабанов А. С. Упрощенный расчет электромагнитного ударного привода в повторно-кратковременном режиме работы // Электротехника. – 2014. – №. 12. – С. 50-53.
10. Губаревич О. В. К вопросу ускоренных испытаний на надежность машины постоянного тока. – 2015.

Опубліковано
2018-12-23
Розділ
Техніка і технології