Dubravin, Y., & Tkachenko, V. (2019). Дослідження моделі активного чотириквадрантного перетворювача магістрального електровоза змінного струму. Транспортні системи і технології, (34), 155–174. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-1-13