[1]
Y. Dubravin і V. Tkachenko, «Дослідження моделі активного чотириквадрантного перетворювача магістрального електровоза змінного струму», ТСТ, вип. 34, с. 155–174, Груд 2019.