[1]
Y. Dubravin і V. Tkachenko, Дослідження моделі активного чотириквадрантного перетворювача магістрального електровоза змінного струму, ТСТ, no 34, pp 155-174, Груд 2019.