[1]
M. Botvin, N. Butryk, і O. Gertsii, Алгоритм кластеризації k-means в задачах розпізнавання зображень, ТСТ, no 34, pp 199-209, Груд 2019.