[1]
M. Botvin, N. Butryk, і O. Gertsii, «Алгоритм кластеризації k-means в задачах розпізнавання зображень», ТСТ, вип. 34, с. 199–209, Груд 2019.