№ 28 (2016): Транспортні системи і технології

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам галузі залізничного транспорту. У статтях збірника розглядаються питання інфраструктури й рухомого складу залізниць, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання об’єктів залізничного транспорту, екологічної безпеки на транспорті.
Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів і працівників транспорту та зв’язку.

 

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 28. - К.:
ДЕТУТ, 2016. - 272 с

Опубліковано: 2016-05-26

Весь випуск