Вибір раціональних параметрів буксового вузла з конічним роликопідшипником

  • N. Kladko
Ключові слова: оптимізація, напівбукса, ролик, підшипник, напруження, моделювання

Анотація

В статті розглядається питання щодо оптимізації конструкції дворядного конічного підшипникового вузла вантажного вагона. Обговорюються методи оптимізації, вибір розрахункової моделі та критеріїв параметризації. В програмному комплексі ANSYS виконано комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану конічного підшипникового вузла. За результатами розрахунку виявлено «вузькі місця» в конструкції та визначено основні можливі напрямки оптимізації розглянутої моделі.

Посилання

Мартинов І. Е. Визначення показників надійності вагонних букс за результатами випробувань. Українська державна академія залізничного транспорту. Зб. наук. праць. 2005. Вип. 68. С. 191-198.

Мартинов І. Е. До питання оптимізації підшипників букс вантажного рухомого складу. Українська державна академія залізничного транспорту. Зб. наук. праць. 2004. Вип. 64. С. 147-153.

Мартинов І. Е. Технічний стан буксових роликопідшипників вантажних вагонів. Харківська державна академія залізничного транспорту. Зб. наук. праць. 2000. Вип. 41. С. 38-42

Морчиладзе И. Г., Соколов А. М. Совершенствование и модернизация буксовых узлов грузовых вагонов. Железные дороги мира. 2006. № 10. С. 59-64.

Сергієнко, І. В. Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес. Вісник НАН України. 2016 № 11. С. 56-75.

Rao S. S. Engineering optimization. Theory and practice John Wiley & Sons, Inc. 2009. 840 p

Мартинов І. Е., Труфанова А. В., Аулова Н. С. Вплив конструкції корпусу букси на ресурс підшипників вагонів. Вісник технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. № 7 (1229). С. 73-80.

Мартынов И. Э., Труфанова А. В, Шовкун В. О. Анализ надежности буксовых подшипниковых узлов грузовых вагонов. "Мир транспорта":научно-практический журнал. 2015. Т. 13. № 3 (58). С. 226-232

Труфанова А. В., Шовкун В. О. Аналіз перспективних конструкцій буксових вузлів вагонів. Зб. наук. праць Укр. держ. акад.залізнич. трансп. 2014. Вип. 147. С. 50-53.

Мартинов І. Е. Дослідження напруженого стану конічних роликопідшипників. Українська державна академія залізничного транспорту. Зб. наук. праць. 2007. Вип. 81. С. 83-86.

Мартинов І. Е., Ільчишин В. М., Можейко Є. Р.,Труфанова А. В., Шовкун В. О. Результати експлуатаційних випробувань здвоєних касетних циліндричних підшипників в буксах вантажнихвагонів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. №1/7 (73). С. 8-13

Мартинов І. Е., Ільчишин В. М., Труфанова А. В., Шовкун В. О. Аналіз напружено-деформованого стану здвоєного касетного циліндричного підшипника буксового вузла вантажного вагона. Вісник Східноукраїнського державного університету: науковий журнал. 2014. № 3 (210). С. 156 –159.

Мартинов І. Е. До питання удосконалення конструкції конічних підшипників транспортних засобів. Зб. наук. праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія "Транспортні системи і технології". 2004. Вип. 5. С. 45-48

О влиянии конструкции адаптера [Электронный ресурс]: Отдельное конструкторское бюро. Режим доступа: https://okb.at.ua/publ/o_konstrukcii_adapterov_chast_2/1-1-0-4. (дата обращения: 01.11.2019).

I. E. Martynov, V. M. Ischenco, A. V. Trufanova, N. S. Kladko. Study of the effect of adapter design on the load distribution in the bearing units of freight cars. International Jornal of Engineering and Technology. 2018. 7(4) P. 147 – 151.

Deaton J. D., Grandhi R. V. A survey of structural and multidisciplinary continuum topology optimization. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2014. Vol. 49, iss. 1. Р. 1–38.

Sigmund O., Maute K. Struct topology optimization approaches. A comparative review. Structuraland Multidisciplinary Optimization. 2013. Vol. 48, iss. 6. Р. 1031–1055.

Munk D. J., Vio G. A., Steven G. P. Topology and shape optimization methods using evolutionary algorithms: a review. Struct Multidisc Optim. 2015. Vol. 52, iss. 3. Р. 613–631.

Опубліковано
2019-12-25
Розділ
Техніка і технології