Порядок рецензування

Порядок рецензування статей Збірника наукових праць ДУІТ "Транспортні системи і технології"

Всі рукописи статей, що надійшли до редакції журналу "Транспортние системи і технології", реєструються. З ними знайомиться головний редактор або заступник головного редактора, які приймають рішення про направлення рукописи статті одному з рецензентів, з якими співпрацює журнал. Процедура рецензування організована таким чином, що автори і рецензенти не взаємодіють один з одним (сліпе рецензування)

Члени редакційної колегії мають право самі рецензувати рукопис або дати свої пропозиції головному редактору про направлення статті рецензенту (рецензентам) - фахівцю з тематики рецензованої статті.

Після затвердження головним редактором кандидатури рецензента відповідальний секретар, за погодженням з рецензентом, направляє йому текст статті в друкованому або електронному вигляді (по електронній пошті) і супровідний лист.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті рецензенту.

Кожна рецензія закінчується рекомендацією:

про можливість опублікування статті без змін;
про можливість опублікування з урахуванням внесення автором виправлень (без повторного рецензування або з повторним рецензуванням);
про відмову авторам в опублікуванні статті.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Всі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді протягом п'яти років. Копії рецензій надсилаються за запитом Міністерства освіти і науки України.

Просимо авторів ознайомитися з критеріями рецензування, в основі яких лежить оцінка актуальності теми дослідження, наукової новизни і обґрунтованості представлених результатів.