Метод дизайн-програм як спосіб оптимізації діяльності укрзалізниці

Автор(и)

  • V. Syomkin

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-2-8

Ключові слова:

дизайн, метод, дизайн-програмування, концепція, залізниця, оптимізація

Анотація

У статті обгрунтована  і окреслена актуальність оптимізації і якості діяльності Укрзалізниці на основі використання методу  дизайн-програмування інфраструктури та аргументації і реалізації концепції рухомого складу.

Посилання

Абизов В. А., Стрілець В. Ф., Чинники розвитку дизайну сучасних меблів в житловому та громадському середовищи. Проблеми розвитку міського середовища. Вип.1

Азрикан Д.А. Графическая модель информативной формы. Техническая эстетика. 1970. № 6. С. 6

Даниленко В.Я. Своєрідність становлення професійної дизайнерської діяльності у США . Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. X., 2002. № 11. С. 28 – 30.

Даниленко В.Я. Співвідношення середньовічного ремесла та дизайну доби промислових революцій . Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. X., 2002. № 8. С. 3 – 7.

академії дизайну і мистецтв. Xарків, 2002. № 4. С. 27–39.

Даниленко В. Я. Трансформації дизайну на зламі II та III тисячоліть . Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Xарків, 2003. № 1. – C. 50–56.

Дослідження та розробка дизайнерської методології формування асортименту товарної промислової продукції : звіт про НДР / НІД ; кер. В. В. Сьомкін. Київ, 2001. 78 с. Інв. №92272/23. №ДР 0199и003304.

Петрова А. Престижно потребление и мода. Годишник Софийски ун-т «Св. Климент Охридски», философски факултет, Книга «Психология». 2010. Т. 99. С. 91–102 (на болг. языке).

Федь В. А. Світоглядні парадигми культуротворчого буття ( Український контекст ) . 26. 00. 01 – теорія та історія культури . Дисертація на здоб. наук. ступеня докт. філософських наук . , 2011. Київ , НАКККіМ

Сьомкін В. В. Дизайн, тенденції та напрями розвитку : монографія. Київ : Альтерпрес, 2009. 528 с.; іл., 8 кол. іл.

Сьомкін В. В. До питання актуалізації проблематики розвитку дизайну . Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 2010. Вип. XXV. С. 232–238.
12 . Сьомкін В.В. 12. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособ. Москва : Астрель, 2006. 239 с.

Сьомкін В.В. Структурна модель рекламной деятельності . Вісник
Харковської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. Х.:ХДАДМ 2015 ( Мистецтвознавство , № 1). С. 45-48 .

Отимізація професійних функцій дизайн-діяльності . МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність , теорія : зб. наук. праць. К. Вип. 11. ІПС. .Сьомкін В.В. Актуалізація ергономіки в контексті дизайн-діяльності . Вісник НАКККіМ: Міленіум. К., 2015. №2. С 115-119.

Устюгова Е. Н. Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля. Санкт-Петербург. 260 с : БХВ-Петербург, 2006.

Фурса О. О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2012. 448 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-26

Як цитувати

Syomkin, V. (2019). Метод дизайн-програм як спосіб оптимізації діяльності укрзалізниці. Транспортні системи і технології, (34), 254–266. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-2-8

Номер

Розділ

Організація перевезень і безпека транспорту