Зміна функціонального стану водія залежно від умов його роботи

  • T. Postranskyy
  • M. Afonin
Ключові слова: одій, функціональний стан, умови роботи, індекс напруження

Анотація

Належне функціонування системи «водій – автомобіль – дорога – середовище» є одним з ключових завдань сучасності щодо створення належного рівня безпеки дорожнього руху. Враховуючи особливості кожної з цих ланок, можна зробити висновок, що саме підсистема «водій» є найменш передбачуваною та вивченою. Від його дій та функціонального стану залежить функціонування системи в цілому.

Посилання

Wang F. W., Luo X. Comprehensive Analysis of Fatigue Driving Based on EEG and EOG // Journal of Northeastern University. 2014. P. 175–178.

Бойків М.В. Зміна тривалості реакції водіїв протягом доби залежно від їх функціонального стану // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2016. №1. С. 133 – 137.

Афанасьєва І.А. Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2014. № 45. – С 15 – 20.

Looking behavior for vertical road signs / [M. Costa, G. Dondi, A. Bucchi та ін.]. // Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2014. Volume 23 P. 147–155.

Borsos A., Birth S., Vollpracht H. The role of human factors in road design // 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications. 2015. P. 363 – 367.

Batrakova A., Gredasova О. Influence of Road Conditions on Traffic Safety // Procedia Engineering. 2016. №134. P. 196–204.

D. G.Kidd, J. Tison, N. K.Chaudhary та ін. The influence of roadway situation, other contextual factors, and driver characteristics on the prevalence of driver secondary behaviors // Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. – Volume 41. – 2016. – P. 1–9.

Гюльєв Н.У. Про вплив часу реакції водія на ймовірність скоєння дорожньо-транспортної пригоди // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2017. С. 90 – 93.

Ковалишин В.В., Мухар Р.І., Цір Р. Зміна часу прийняття адекватного рішення водієм у лабораторних умовах // Тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання». Львів : НУЛП, 2015. С. 138-139.

Савченко О.С. Вплив психофізіологічних якостей майбутніх водіїв на безпеку дорожнього руху // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2015. Вип. 51. С. 219 – 227.

Thomas J., Nelson J., Silverman S. Research Methods in Physical Activity / J. Thomas,. USA: Walsworth Print, 2016. 480 p.

Driver Behavior Profiling Using Smartphones: A Low-Cost Platform for Driver Monitoring / G.Castignani, T. Derrmann, R. Frank, T. Engel. // IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2015. Volume: 7 , Issue: 1 P. 91 – 102.

Jung S., Shin H., Chung W. Driver fatigue and drowsiness monitoring system with embedded electrocardiogram sensor on steering wheel // IET Intelligent Transport Systems. 2014. Volume 8, Issue 1 P. 43 – 50.

Баевский Р. М. Вариабельность сердечного ритма в космической медицине // Материалы VI всероссийского симпозиума. Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2016. С. 15 – 19.

Фурман О. О. Hardware and software for road user`s functional state research // VІІ Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus»: матеріали, 23 – 25 листопада 2017 року. Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2017. С. 287 – 288.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту