ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУМЕНЕВО-АБРАЗИВНОЇ ДІЇ НА РЕЙКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФРИКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРІБОКОНТАКТА «КОЛЕСО-РЕЛЬС»

Автор(и)

  • N. Gorbunov
  • M. Kovtanets
  • O. Prosvirova
  • D. Sobol

Ключові слова:

абразивний матеріал, коефіцієнт зчеплення, струменево-абразивний вплив, ККД фрикційної передачі

Анотація

Стаття присвячена опису результатів експериментальної перевірки ефективності струменево-абразивного впливу на рейки, як одного з можливих способів підвищення ефективності використання піску, для поліпшення фрикційних властивостей контакту «колесо-рейка». Струменево-абразивна дія забезпечує спрямовану подачу абразивного матеріалу під дією стисненого повітря на поверхню рейки, оказуючи вплив на фрикційний стан контакту колесо-рейка, який полягає у видаленні поверхневих забруднень, формуванні шорсткості поверхні, та подачі піску в контакт колеса з рейкою. Під фрикційними властивостями мають на увазі залежність коефіцієнта тертя ковзання при коченні з ковзанням від температури в
контакті. За даними залежностей побудовані характеристики зчеплення для обраних фрикційних станів. Як вихідні фрикційні станів поверхні рейки використовувалися: чиста і суха поверхня; волога поверхня; поверхня, покрита дизельним паливом; поверхня, покрита відпрацьованим мастилом. Статистична обробка отриманих експериментальних даних свідчить, що пісок незначно підвищує коефіцієнт зчеплення і створює більш несприятливі умови контактування для взаємодіючих поверхонь. При струминно-абразивному впливі відбувається руйнування
забруднень на поверхні рейки, а так само їх винесення відбитим ударом, який відносить продукти очищення із зони контакту. При цьому на поверхні рейки практично не залишається абразивного матеріалу, який може викликати опір руху, як у випадку із застосуванням піску при досліджуваній продуктивності подачі.

Посилання

1. Fomin O.V. Teoretychni osnovy prohramnoho kompleksu vyznachennya ta vykorystannya matematychnykh modeley skladovykh vantazhnykh vahoniv / O.V. Fomin // Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho». – Kremenchuk: KDPU, 2013. – Vyp. 6(83). – S. 87-91.
2. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. – Lugansk: EUNU. Dal, 2013. – № 4 (193). – S. 267-271.
3. Fomin, O. V. Vprovadzhennya of cruglic pipes in NESC systems napowan W zabezpeceny razvaliny pokaznikiv mcnet [Text]/ O. In Fomn // [ the journal «Technology audit and production reserves». – Kharkiv, 2015. – № 4/1(24) – S. 83-89.
4. Fomin, A. V. The determination of the perspective directions of designing of bearing systems in cargo wagon building [Text]/ A. V. Fomin// East European journal of advanced technologies. – Kharkiv. –№ 3/7(57), 2012. – 32-35 p. – access Mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2012_3(7)__9.pdf.
5. Luzhnov Ju.M. Sceplenie koljos s rel'sami (priroda i zakonomernosti) [Clutch wheel rails (nature and regularity)]. Moscow, Intekst Publ., 2003. 144 p.
6. Osenіn Ju.І., Marchenko D.M., Shvedchіkova І.O. Frikcіjna vzaєmodіja kolesa z rejkoju [Friction interaction with rail wheels]. Lugansk, EUSU Publ., 1997. 227 p.
7. Gorbunov N. Clutch control in the system of «wheel-rail»/ N. Gorbunov // Silesian University of Technology Faculty of Transport(Poland). – Transport Problems 2011, p. 432-440.
8. Gorbunov N.I., Kovtanec M.V., Gorbunov N.N., Nozhenko V.S., Kravchenko E.A. Obespechenie bezopasnosti jekspluatacii zheleznodorozhnyh transportnyh sredstv sozdaniem innovacionnyh reshenij pesochnoj sistemy lokomotiva [Ensuring the safety of operation of rail vehicles provide innovative solutions to the sand of the locomotive system]. Naukovі vіstі Dalіvskogo unіversitetu – Science news Dahl University. 2011. issue 3. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2011_3/Tehno/11gnipsl.pdf
9. Golubenko A.L., Gorbunov N.I., Kovtanec M.V., Nozhenko V.S., Cyganovskij I.A., Chmeljov V.V. Povyshenie scepnyh kachestv lokomotivov upravleniem frikcionnym vzaimodejstviem «koleso-rel's» [Increasing the quality of coupling locomotives operated frictional interaction «wheel-rail»]. Vіsnik Shіdnoukraїns'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalja [Bulletin of East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl]. Lugansk, Vladimir Dahl EUNU Publ, 2010, issue 1, № 5 (147), pp. 7-14.
10. Gorbunov N.I., Kovtanec M.V., Cyganovskij I.A., Korshko M.N., Levandovskij V.A. Matematicheskaja model' processa vzaimodejstvija edinichnoj abrazivnoj chasticy s ochishhaemoj poverhnost'ju rel'sa [A mathematical model of the interaction of a single abrasive particles from the cleaning surface of the rail]. Vіsnik Shіdnoukraїns'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalja [Bulletin of East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl]. Lugansk, Vladimir Dahl EUNU Publ, 2011, issue 2, № 4 (158), pp. 38-45.
11. Kovtanets M.V. Uluchshenie scepnyh harakteristik lokomotiva strujno-abrazivnym vozdejstviem na zonu kontakta dvizhushhego kolesa s relsom PhD Diss. [Improving the cohesion characteristics of the locomotive with the jet-abrasive impact on the contact zone of the driving wheel and rail PhD Diss.]. Severodonetsk, 2015. 206 p.
12. Kostjukevich O.І., Gorbunov M.І., Kovtanec' M.V., Nozhenko V.S., Chernіkov V.D., Ciganovs'kij І.O. Mashina tertja dlja vivchennja frikcіjnih vlastivostej kontaktu «koleso-rejka» [Machine to study friction frictional contact properties «wheel-rail»]. Patent UA, no. u201105040, 2011.
13. Golubenko A.L., Kostjukevich A.I., Kravchenko E.A., Popov S.V., Nozhenko V.S., Kovtanec M.V. Jeksperimental'nye issledovanija frikcionnyh svojstv kontakta «koleso-rel's» [Experimental studies of frictional contact properties «wheel-rail»]. Vіsnik Shіdnoukraїns'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalja [Bulletin of East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl]. Lugansk, Vladimir Dahl EUNU Publ, 2010, issue 1, № 5 (147), pp. 14-20.
14. Slashhov V.A. Tjagovі ta gal'movі rozrahunki na rejkovomu transportі [Traction and braking calculations rail transport]. Lugansk, Vladimir Dahl EUNU Publ, 2005, 182 p.

Литература:

1. Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів / О.В. Фомін // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – Кременчук: КДПУ, 2013. – Вип. 6(83). – С. 87-91.
2. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
3. Фомін, О.В. Впровадження круглих труб в несучі системи напіввагонів з забезпеченням раціональних показників міцності [Текст]/ О.В Фомін // Науковий журнал «Технологический аудит и резервы производства». – Харків, 2015. – № 4/1(24) – С. 83-89.
4. Fomin, A. V. The determination of the perspective directions of designing of bearing systems in cargo wagon building [Text]/ A. V. Fomin// East European journal of advanced technologies. – Kharkiv. –№ 3/7(57), 2012. – 32- 35 p. – access Mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2012_3(7)__9.pdf.
5. Лужнов Ю.М. Сцепление колёс с рельсами (природа и закономерности) / Ю.М. Лужнов. – М.: Ин- текст, 2003. – 144 с.
6. Осенін Ю.І. Фрикційна взаємодія колеса з рейкою / Ю.І. Осенін, Д.М. Марченко, І.О. Шведчікова. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 1997. – 227 с.
7. Gorbunov N. Clutch control in the system of «wheel-rail»/ N. Gorbunov, M. Kovtanets, O. Prosvirova, E. Garkushin // Silesian University of Technology Faculty of Transport(Poland). – Transport Problems 2011, p. 432- 440.
8. Горбунов Н.И. Обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожных транспортных средств созданием инновационных решений песочной системы локомотива / Н.И. Горбунов, М.В. Ковтанец, Н.Н. Горбунов, В.С. Ноженко, Е.А. Кравченко // Наукові вісті Далівського університету. Технічні науки. Електронне наукове фахове видання. – №3. –2011. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2011_3/Tehno/11gnipsl.pdf – Дата доступа: 22.12.2011.
9. Голубенко А.Л. Повышение сцепных качеств локомотивов управлением фрикционным взаимодействием «колесо-рельс» / А.Л. Голубенко, Н.И. Горбунов, М.В. Ковтанец, В.С. Ноженко, И.А. Цыгановский, В.В. Чмелёв // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2010. – Ч.1, № 5 (147). – С. 7-14.
10. Горбунов Н.И. Математическая модель процесса взаимодействия единичной абразивной частицы с очищаемой поверхностью рельса / Н.И. Горбунов, М.В. Ковтанец, И.А. Цыгановский, М.Н. Коршко, В.А. Левандовский // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2011. – Ч.2. – № 4 (158). – С. 38-45.
11. Ковтанец М.В. Улучшение сцепных характеристик локомотива струйно-абразивным воздействием на зону контакта движущего колеса с рельсом [Текст]: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.07 / М.В. Ковтанец; ВНУ им. В. Даля. – Северодонецк, 2015. – 206 с.
12. Патент на корисну модель №65999, кл. G01N 3/40 Машина тертя для вивчення фрикційних властивостей контакту «колесо-рейка» / Костюкевич О.І., Горбунов М.І., Ковтанець М.В., Ноженко В.С., Черніков В.Д., Цигановський І.О.; заявник і власник СНУ ім. В.Даля. – u201105040; заявл. 20.04.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. – 4 с.
13. Голубенко А.Л. Экспериментальные исследования фрикционных свойств контакта «колесо-рельс» / А.Л. Голубенко, А.И. Костюкевич, Е.А. Кравченко, С.В. Попов, В.С. Ноженко, М.В. Ковтанец // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2010. – Ч.1. – № 5 (147). – С. 14-20.
14. Слащов В.А. Тягові та гальмові розрахунки на рейковому транспорті / В.А. Слащов. – Луганськ: Видво СНУ ім. В.Даля, 2005. – 182 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-01

Як цитувати

Gorbunov, N., Kovtanets, M., Prosvirova, O., & Sobol, D. (2018). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУМЕНЕВО-АБРАЗИВНОЇ ДІЇ НА РЕЙКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФРИКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРІБОКОНТАКТА «КОЛЕСО-РЕЛЬС». Транспортні системи і технології, (29), 79–87. вилучено із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/69

Номер

Розділ

Техніка і технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають