ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • Y. Dubravin
  • Y. Cherniak
  • A. Faschevskyy

Ключові слова:

Система керування, ЕРС, імітаційне моделювання, пакет LabVIEV, тренінг, віртуальний лабораторний стенд, акустична діагностика

Анотація

У статті розглянуто застосування комп’ютерних технологій при вивченні систем керування електрорухомого складу. Віртуальні комп’ютерні тренажери
сприяють вдосконаленню освітнього процесу та є складовою частиною дослідницької бази кафедри. Авторами розроблено методичний підхід до використання
комп’ютерних тренажерних технологій для дослідження та діагностики електромеханічних систем електрорухомого складу. Запропонований підхід сприяє вдос-
коналенню освітнього процесу, активізації навчальної діяльності та надає потужний інструмент для поглиблення наукових досліджень вузлів локомотивів.

Посилання

1. Dorf R. Modern control systems. Translation from English B.I. Kopilova.− Мoscow.: Laboratory of Basic Knowledge, 2002. – 832 p.
2. Pod red. Pokrovscogo. The control system and diagnostics of an electric locomotive EP10 – Мoscow.: Intertekst, 2009. — 356 p.
3. Plaks А.V. Control systems of electric rolling stock. Textbook for high schools railway transport. – Мoscow.: Marshryt, 2005. – 360 p.
4. Dikonow V.P. МАТLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 in mathematics and modeling. «Library professional» series: − Мoscow.:SOLON-Press, 2005.–576 p.
5. Chernux I.V. Simulation of electrical devices MATLAB, SimPowerSystem and Simulink. – Мoscow.: DMK Press; SPb.: Piter, 2008. – 288 p.
6. Trevis Dj., Kring Dj. LabVIEW for all/ – Мoscow.: DMK Press, 2011. – 904 p.
7. Chornyi O.P., Rodkin D.I., Evstifeev V.O., Virtual laboratory facilities for studies and research. Information technology magazine PyKAD, №4/2008. Special Issue: «Modern technologies in education of Ukraine».

Література:

1. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ.Б.И. Копылова.− М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с. : ил.
2. Под ред. С. В. Покровского. Система управления и диагностики электровоза ЭП10 – М.: Интекст, 2009. — 356 с.
3. Плакс А.В. Системы управления электрическим подвижным составом. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 360 с.
4. Дьяконов В. П. МАТLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. Серия «Библиотека професионала»: − М.:СОЛОН-Пресс, 2005.–576 с.
5. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystem и Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.
6. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: Д М К Пресс, 2011. – 904 с.
7. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Євстіфєєв В.О., Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень. Інформаційно технічний журнал ПиКАД, №4/2008. Тематичний випуск: «Современные технологии в образовании Украины».

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-02

Як цитувати

Dubravin, Y., Cherniak, Y., & Faschevskyy, A. (2018). ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ. Транспортні системи і технології, (29), 207–217. вилучено із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/84

Номер

Розділ

Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають