ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІОЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ В ПРОЄКТАХ ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: енергоефективність, інформаційні технології, транспортний сектор, біоенергетика, моніторинг, діагностика, екологічність.

Анотація

У статті розглянуто проблеми управління енероефективністю рухомого складу транспортного сектору. Проаналізовано роботу та експлуатацію транспортних засобів та визначено, що автомобільний транспорт є основним споживачем енергетичних ресурсів у транспортному секторі, що становить близько 90%. Для перевезень автомобільним транспортом потрібно у 6,5 разів більше палива, ніж залізничним, і у 5 разів більше ніж морському чи річковому.
Досліджено, що транспортний сектор має негативний вплив на екологічність, завдяки великому обсягу викидів. Для успішного рішення даної проблеми необхідно застосування біоенергетики, що дозволить підвищити енергоефективності і екологічность транспортного сектору та є стратегією розвитку транпортного сектору країни і країн Європейського Союзу.
Проведено аналітичний огляд законодавних актів, а саме: директив ЄС та національної транспортної стратегії на період до 2030 року, які регламентують стимулювання розвитку енергоефективності на транспорті.
Розглянуті основні групи інструментів та використання інформаійних технологій, які дозволяють досягти поставлених цілей в розвитку енергоефективності на транспорті.
Досліджено вплив альтернативного виду палива, який отримується в результаті переробки біологічних відходів або біологічної сировини для транспортного секору країни, зокрема автомобільного транспорту, що сприятиме істотному скороченню викидів CO2. Біопаливо здатне забезпечити чисту енергію для всіх видів транспорту та в даний час є найбільш важливим типом альтернативних видів палива. Досліджено його вплив на підвищення енергоефективності та екологічноті транспортного сектору.

Посилання

REFERENCES

Dombrovska G.P. & Demyanenko T.I. (2010). Alʹternatyvna enerhetyka – novi innovatsiyni tekhnolohiyi [Alternative energy - new innovative technologies]. Vestnyk NTU "KHPY": Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva - Bulletin of NTU "KhPI": Technical progress and production efficiency, 16, 54-59. Retrieved from http://archive.kpi.kharkov.ua/View/19861/ [in Ukrainian].

Bioenerhetychna asotsiatsiya Ukrayiny. Dorozhnya karta rozvytku bioenerhetyky v Ukrayini do 2050 roku ta Plan diy do 2025 roku [Bioenergy Association of Ukraine. Roadmap for the development of bioenergy in Ukraine until 2050 and the Action Plan until 2025]. uabio.org, Retrieved from https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/11/Zvit-D5.-Dorozhnya-karta-rozvytkubioenergetyky-v-Ukrayini-do-2050-roku-i-Plan-dij-do-2025.pdf [in Ukrainian].

Begun S.V. (2020). Rozvytok bioenerhetyky v Ukrayini: zastosuvannya dosvidu YES. [Development of bioenergy in Ukraine: application of EU experience]. Enerhetychna ta tekhnohenna bezpeka. Seriya «Natsionalʹna bezpeka - Energy and man-madeSecurity. National Security Series», 28,1-19 [in Ukrainian].

Melnychenko, O.I., Kulbovskiy, I.I., Holub, H., & Kharuta, V. (2020). Aspekty metrolohichnoho zabezpechennya tekhnolohichnykh protsesiv informatsiyno-vymiryuvalʹnykh system v proektakh infrastruktury transportu [Aspects of metrological support of technological processes of information and measuring systems in transport infrastructure projects]. Visnyk Natsionalʹnoho transportnoho universytetu: Tekhnichni nauky - Bulletin of the National Transport University: Technical Sciences, 1 (46), 226-235 [in Ukrainian].

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu.

European Energy Security Strategy. Brussels, 28.5.2014. COM (2014) 330 final. Retrieved from https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf.

Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. (2020). The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management & Tourism. V. 11. №. 3 (43). P. 513-522.

Holub, H., Kulbovskiy, I.I. (2016). Doslidzhennya ta analiz normatyvnoyi ta normatyvno-tekhnichnoyi dokumentatsiyi, yaki zabezpechuyutʹ informatsiynu bezpeku SMART GRID system [Research and analysis of normative and normative-technical documentation that ensure information security of SMART GRID systems]. Informatsiyno-keruyuchi systemy na zaliznychnomu transporti - Information and control systems for railway transport, 3, 50 – 57.

Maack J. Scenario analysis: A tool for task managers. Social Development Paper. 2001. No. 36. World Bank, Washington, DC. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.199.1964.

Medipally S. R., F. Md. Yusoff S. Banerjee, M. Shariff. Microalgae as Sustainable Renewable Energy Feedstock for Biofuel Production. BioMed Research International. 2015. March (22). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1155/2015/519513.

OECD-FAO Agricultural outlook 2020-2029. Retrieved from https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm

Pryshliak N., Tokarchuk D. Socio-economic and environmental benefits of biofuel production development from agricultural waste in Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 2020. V. 8. №. 1. P. 18-27.

Shpykuliak O., Bilokinna I. (2019). Green cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. V.5 № 2. P. 249-255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255

Luk'ianykhina O.A. & Vakulenko I.A. (2011). Vyznachennya napryamiv rozvytku alʹternatyvnoyi enerhetyky v konteksti vyrobnytstva biopalyva [Defining areas of alternative energy in the context of biofuels production]. Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu - Bulletin of Sumy State University, 1, 27 – 33 [in Ukrainian].

Pivnyak G.G. & Scraper F.P. (2013). Alʹternatyvna enerhetyka v Ukrayini [Alternative energy in Ukraine]. Dnipropetrovsʹk: Nats. hirn. un-t. D.: NHU [in Ukrainian]. 16. WBA Global Bioenergy Statistics (2020, December 30). Retrieved from http://www.worldbioenergy.org/uploads/201210%20WBA%20GBS%202020.pdf.

Опубліковано
2022-06-28
Розділ
Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##